Spillerhenvendelser og rekruttering

Spillerhenvendelser


Følgende regler skal altid overholdes ifm. henvendelser til spillere fra andre klubber (Gældende for U4-U19).

1. Forældrene skal orienteres om at vi kontakter klubben inden vi kontakter klubben.
2. Afsender klubben oplyses altid om evt. prøveforløb eller klubskifte, inden de er igangsat.
3. Prøveforløb foregår udenfor kampsæsonen. Eller evt. ferier som påskeferie eller efterårsferie.
4. Der laves en plan for spillerens træning inden påbegyndelse, som godkendes af talentchef, ungdomsudviklingstræner eller børneudviklingstræner alt efter årgang.
5. Der aftales proces med evt. møder mellem sportslig ledelse og cheftræner i forbindelse med opstart af forløbet.
6. Forløbet varer 1 - 3 uger.
7. Der gives mundtlige tilbagemeldinger efter hver træning.
8. Der gives en kort skriftlig tilbagemelding fra træner efter endt forløb.

Ved udfyldelse af nedenstående blanket vil AB’s Rekrutteringsudvalg behandle din henvendelse angående prøvetræning i AB.

Prøvetræning

Procedure for rekruttering


Henvendelse

Akademiets rekrutteringsansvarlige (RA) er overordnet ansvarlig for henvendelse til klub og spillere.

 • RA kontakter klubben telefonisk eller via mail jævnfør DBU’s regler og udtrykker interesse i at kontakte den pågældende spiller. Akademiet ønsker som udgangspunkt dialogen verbalt, da der i mange tilfælde kan være særlige situationer som der skal tages højde for.
 • RA informerer om, at der vil komme en formel henvendelse på e-mail.
 • RA afventer derefter klubber, som informerer spillerens forældre om interessen.
 • Hvis spillerens interesse er gensidig, så planlægger RA møde i AB sammen med Talentchefen eller Ungdomsudviklingstræneren (TC/UUT).

Møde med spillere og forældre

Til mødet på Akademiet med forældre vil følgende deltage: RA og TC/UUT.

 • RA’s agenda til mødet:
  • Hvorfor Akademiet har henvendt sig
  • Hvad vi har observeret under specifik scouting
  • Eventuelle videoklip af specifik scouting
  • Introduktionen til Akademiets årgang
  • Hvorfor et potentielt godt match på Akademiet

 • TC/UUT’s agenda til mødet:
  • Introduktion til Akademiet og talentmiljøet
  • Introduktion til licenssystem og Akademiets rangering
  • Introduktion til hvad der forventes af en elitespiller på Akademiet
  • Forslag til forløb på Akademiet

Prøveforløb og evaluering

Hvis spilleren og forældrene udtrykker interesse i at starte et prøveforløb på Akademiet overdrages den videre proces til den pågældende HoC/UUT og cheftræner (CT) på årgangen.

HC & CT planlægger følgende:

 • Forslag til 14 dages træningsforløb med efterfølgende træningskamp med konkret start og sluttidspunkt telefonisk med forældrene.
 • Informer spillerens klub om forløbet, så alle parter er informeret.
 • Efterfølgende evaluering af perioden med spillere og forældre.
 • HoC/UUT eller Cheftræner informer klub hvis spiller ønsker at skifte og i så fald fra hvornår.

RA deltager løbende i dialog med Børneudviklingstræneren, Ungdomsudviklingstræneren eller & Head of Coaching hvordan træningspassene er gået, og den pågældende træningskamp. Sammen dannes en evaluering, og om Akademiet vurderer, der er et godt match og et ønske om at få spilleren fast ind på holdet.

Den endelig beslutning om spilleren skal tilbydes en plads i Akademiets 1.holdstrup er følgende:

 • U10 til U12: Cheftræneren og Børneudviklingstræneren.
 • U13 til U15: Cheftræneren og Ungdomsudviklingstræneren.
 • U17 til U19: Cheftræneren og Head of Coaching.

Uopfordrede spillerhenvendelser U13 - U19

Rekrutteringsudvalget behandler spillerhenvendelser og indhenter referencer, hvorefter det vurderes om spilleren skal tilbydes et prøveløb.

Alle uopfordret spiller henvendelser skal udfylde “Spillerhenvendelses formular” som findes på klubbens hjemmeside.

Spillere, der ikke slår til

I tilfælde at en spiller ikke skulle slå til vil Akademiet proaktivt hjælpe vedkommende med at finde en ny klub som passer til hvor spilleren er enten fagligt eller socialt. Hvis det er en spiller vi aktivt har hentet ind via officiel henvendelse vil vi tage en dialog med den afgivende klub, om at spillere kan komme tilbage. Ansvaret for at hjælpe spilleren videre er cheftræneren for den pågældende årgang.

Etisk regelsæt

Akademiet skal som licensklub overholde DBU’s vedtagne retningslinjer. Vi er en eliteklub, hvor optimering og tiltrækning af talent er en vigtig del af Akademiet. Ønsket er, at spillere kommer til klubben af egen vilje pga. det gode og velfungerende træningsmiljø.

Vi har en klar politik om, at når vi er ude og se kampe, om det så enten er screening af klubber eller specifik scouting af spillere så optræder vi i neutral påklædning. Vi ønsker ikke at vores tilstedeværelse på nogen måde kan påvirke spillere, trænere, tilskuere, forældre eller andre.

Som scouts positionere vi os væk fra trænerbænkene ude på sidelinjerne. Helst en 10-15 meter fra hjørneflaget så vi optræder så anonymt så muligt, men hvor vi samtidig har et godt overblik over kampen. Vi undgår kontakt med øvrige tilskuere for at holde fuld fokus på det vi er ude at scoute efter.

Sociale medier

Det er AB’s holdning og dermed også de på Akademiet ansvarlige personer for scouting, at sociale medier IKKE må̊ bruges til rekruttering af spillere fra andre klubber.


AB, som klub, benytter sociale medier i forhold til intern kommunikation og information, men aldrig i rekrutteringsøjemed.