Støttefond

Fondens formål

Formålet er at støtte ungdomsmedlemmer, som ikke har mulighed for, helt eller delvist, at betale kontingent og/eller akademitillæg, med et økonomisk medlemstilskud.

 

Hvad får man som fondsmedlem?

  • Mulighed for at støtte økonomisk svært stillede børn og unge
  • 2 gange årligt (april og august) inviteres hvert betalende støttemedlem til 3 stk. smørrebrød + øl/vand ifm. U19/U17 kamp på klubbens anlæg
  • Oplæg fra klubbens talentchef, som vil orientere om fremtidsplanerne i eliteafdelingen
  • Oplæg fra fodboldafdelingens formand vedrørende klubbens generelle udviklingsfokus
  • Taktisk oplæg fra U17/U19 trænere om dagens kamp
  • Evt. sportsligt oplæg fra 1. holdets træner


Hvad koster det at være støttemedlem?

  • Pris: kr. 1.200,- årligt
  • Pengene indsættes på en selvstændig projektkonto i Akademisk Boldklub, som administreres af AB’s administration med advisering af fondsbestyrelsen.

  

Hvordan bliver jeg støttemedlem

Gå ind på https://www.akademiskboldklub.dk/klub/akademisk-boldklub--4/hold/f-stottefond/tilmelding og udfyld tilmeldingsblanketten.

Herefter vil du få en af de først kommende dage få tilsendt en opkrævning pr. mail fra Holdsport.dk.

Ønsker du at støtte anonymt?

Du kan altid overføre et hvilket som helst beløb til reg. 2261, konto nr. 8410106060 med reference: ”støttefond”

eller via mobilepay på 994611. Vær dog opmærksom på, at dette ikke giver mulighed for deltagelse i arrangementer.


Hvem kan søge om fondens midler

Børn og unge, som har været medlem af klubben i minimum et halvt år med behov for økonomisk støtte.


Beslutningstagere

- Der nedsættes en fondsbestyrelse, som udpeges af fondens medlemmer. Fondsbestyrelsen skal bestå af et fodboldbestyrelsesmedlem, samt minimum 2 fondsmedlemmer.

- Findes der ikke minimum 2 fondsmedlemmer kan fodboldbestyrelsen udpege personer til fondsbestyrelsen.

- Der afholdes valg til fondsbestyrelsen hvert andet år. Første gang i marts 2023.

- Fonden udsender årligt regnskab til alle medlemmer med orientering om årets aktiviteter.

1.200,00 kr. pr. sæson